Language of document : ECLI:EU:C:2022:292


 


 Rješenje Suda (vijeće za dopuštanje žalbi) od 5. travnja 2022. –
Kappes/Sedus Stoll i EUIPO

(predmet C-784/21 P)

„Žalba – Žig Europske unije – Dopuštanje žalbi – Članak 170.b Poslovnika Suda – Zahtjev koji ne dokazuje važnost pitanja za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Nedopuštanje žalbe”

1.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Teret dokazivanja

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.a st. 1. i 170.b)

(t. 14.)

2.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Zahtjev za dopuštanje žalbe – Formalni zahtjevi – Doseg

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.a st. 1. i 170.b)

(t. 15.-17.)

3.      Žalba – Sustav prethodnog dopuštanja – Pitanje važno za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije – Proturječnost sa sudskom praksom Suda – Zahtjev za dopuštanje koji ne dokazuje važnost pitanja – Nedopuštanje

(Statut Suda, čl. 58.a; Poslovnik Suda, čl. 170.a st. 1. i 170.b)

(t. 18., 19.)

Izreka

1.

Žalba nije dopuštena.

2.

Wolfgang Kappes snosi vlastite troškove.