Language of document : ECLI:EU:C:2022:292


 


 Sklep Sodišča (senat za dopustitev pritožb) z dne 5. aprila 2022 –
Kappes/Sedus Stoll in EUIPO

(Zadeva C-784/21 P)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Dopustitev pritožb – Člen 170b Poslovnika Sodišča – Predlog, ki ne izkazuje pomembnosti vprašanja za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Nedopustitev pritožbe“

1.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Vprašanje, ki je pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Dokazno breme

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člena 170a(1) in 170b)

(Glej točko 14.)

2.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Predlog za dopustitev pritožbe – Formalne zahteve – Obseg

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člena 170a(1) in 170b)

(Glej točke od 15 do 17.)

3.      Pritožba – Ureditev predhodne dopustitve – Vprašanje, ki je pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije – Neskladnost s sodno prakso Sodišča – Predlog za dopustitev, ki ne izkazuje pomembnosti vprašanja – Nedopustitev

(Statut Sodišča, člen 58a; Poslovnik Sodišča, člena 170a(1) in 170b)

(Glej točki 18 in 19.)

Izrek

1.

Pritožba se ne dopusti.

2.

Wolfgang Kappes nosi svoje stroške.