Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Köln (Německo) dne 19. března 2021 – EF v. Deutsche Lufthansa AG

(Věc C-172/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Köln

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: EF

Žalovaná: Deutsche Lufthansa AG

Předběžné otázky

Jedná se v případě ceny pro korporátní zákazníky, která je zvýhodněná oproti běžné ceně (v projednávaném případě 152,00 eur místo 169,00 eur), zakládá se na rámcové dohodě uzavřené mezi leteckým dopravcem a jiným podnikem a za kterou si mohou letenku zarezervovat pouze zaměstnanci dotyčného podniku, a to pro služební cesty, o sníženou cenu ve smyslu čl. 3 odst. 3 první věty nařízení (ES) č. 261/20041 , která není veřejnosti přímo nebo nepřímo dostupná?

V případě kladné odpovědi na první otázku: Je třeba mít za to, že se v případě takové ceny pro korporátní zákazníky zároveň nejedná o program pro často cestující zákazníky nebo jiný obchodní program leteckého dopravce nebo provozovatele souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy ve smyslu čl. 3 odst. 3 druhé věty nařízení (ES) č. 261/2004?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. 2004, L 46, s. 1; Zvl. vyd. 07/08, s. 10).