Language of document :

Tužba podnesena 26. lipnja 2020. – Ryanair protiv Komisije

(predmet T-388/20)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Ryanair DAC (Swords, Irska) (zastupnici: E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating i I. Metaxas-Maranghidis, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Europske komisije (EU) od 18. svibnja 2020. o državnoj potpori SA.56809 (2020/N) – Finska – COVID –19: Državna garancija za zajam Finnairu1 ; i,

naloži Europskoj komisiji da snosi troškove.

Tužitelj je također zatražio da se o njegovoj tužbi odlučuje u ubrzanom postupku utvrđenom u članku 23.a Statuta Suda.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na tome da je Europska komisija pogrešno primijenila članak 107. stavak 3. točku (b) UFEU-a smatrajući da se potpora odnosi na ozbiljni poremećaj u finskom gospodarstvu i prekršivši obvezu odvagivanja pozitivnih učinaka potpore i negativnog utjecaja na uvjete trgovine te održavanje neometanog tržišnog natjecanja (tj. test odvagivanja).

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na tome da je Europska komisija povrijedila posebne odredbe UFEU-a i opća načela europskog prava koja se odnose na zabranu diskriminacije, slobodno pružanje usluga i slobodu poslovnog nastana, koje su temelj liberalizacije tržišta zračnog prijevoza od kasnih 1980.-ih. Liberalizacija tržišta zračnog prijevoza u EU-u omogućila je rast uistinu sveeuropskih niskotarifnih zračnih prijevoznika. Europska komisija je zanemarila štetu koju je kriza vezana za COVID-19 prouzročila takvim sveeuropskim zračnim prijevoznicima i njihovu ulogu u zračnoj povezanosti Finske, odobrivši Finskoj da potporu osigura samo Finnairu. Članak 107. stavak 2. točka (b) UFEU-a predviđa iznimku od zabrane državnih potpora na temelju članka 107. stavka 1. UFEU-a, ali ne predviđa iznimku od ostalih pravila i načela UFEU-a.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na tome da je Europska komisija propustila pokrenuti formalni istražni postupak usprkos ozbiljnim poteškoćama i povrijedila tužiteljeva postupovna prava.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na tome da je u odluci Komisija povrijedila obvezu obrazlaganja.

____________

1 Odluka Europske komisije (EU) od 18. svibnja 2020. o državnoj potpori SA.56809 (2020/N) – Finska – COVID –19: Državna garancija za zajam Finnairu (još nije objavljena u Službenom listu)