Language of document :

2020. június 26-án benyújtott kereset – Ryanair kontra Bizottság

(T-388/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Ryanair DAC (Swords, Írország) (képviselők: E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating és I. Metaxas-Maranghidis ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Bizottság 2020. május 28-i SA.56809 (2020/N) számú állami támogatásról szóló (EU) határozatát – FinnországCOVID-19: az állam által a Finnairnek nyújtott kölcsöngarancia;1 és

az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

A felperes azt is kérte, hogy a keresetét a Bíróság alapokmányának 23a. cikke szerinti gyorsított eljárásban bírálják el.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.    Az első jogalap azon alapul, hogy az Európai Bizottság tévesen alkalmazta az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontját mivel azt állapította meg, hogy a támogatás a finn gazdaság komoly zavarainak megszüntetésére irányul, és mivel megsértette azt a kötelezettséget, hogy mérlegelést folytasson le a támogatás kedvező hatásai és azon kedvezőtlen hatások között, amelyeket a támogatás a versenyfeltételekre és a torzulásmentes verseny fenntartására gyakorol (az úgynevezett „mérlegelési teszt”).

2.    A második jogalap azon alapul, hogy az Európai Bizottság határozata sérti az EUMSZ egyes rendelkezéseit, valamint az európai jog általános elveit a hátrányos megkülönböztetés tilalma és a szolgáltatások szabad mozgása tekintetében, amelyek az 1980-as évek vége óta az Unió légi közlekedése liberalizációjának alapját képezik. Az Unió légi közlekedési piacának liberalizációja lehetővé tette a valóban páneurópai, fapados légitársaságok növekedését. Az Európai Bizottság figyelmen kívül hagyta a COVID-19 válság által az e páneurópai légitársaságoknak okozott károkat, és e légitársaságok szerepét Finnország légi összeköttetésében, mivel lehetővé tette, hogy Finnország e támogatást csak a Finnair számára tartsa fenn. Az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének b) pontja kivételt határoz meg az állami támogatásoknak az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti tilalma alól, azonban nem határoz meg kivételt az EUMSZ egyéb szabályai és elvei alól.

3.    A harmadik jogalap azon alapul, hogy az Európai Bizottság a súlyos nehézségek ellenére nem kezdeményezett hivatalos vizsgálati eljárást, és megsértette a felperes eljárási jogait.

4.    A negyedik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság megsértette az őt terhelő indokolási kötelezettséget.

____________

1 Az Európai Bizottság 2020. május 28-i SA.56809 (2020/N) számú állami támogatásról szóló (EU) határozata – FinnországCOVID-19: az állam által a Finnairnek nyújtott kölcsöngarancia (az Európai Unió Hivatalos Lapjában még nem tették közzé).