Language of document :

2020 m. birželio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Ryanair / Komisija

(Byla T-388/20)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Ryanair DAC (Sordsas, Airija), atstovaujama advokatų E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating ir I. Metaxas-Maranghidis

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2020 m. gegužės 18 d. Europos Komisijos sprendimą (ES) dėl valstybės pagalbos SA.56809 (2020/N) – Suomija – COVID-19: paskolos valstybės garantija bendrovei „Finnair“1 ir

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškovė taip pat prašo nagrinėti jos ieškinį pagal pagreitintą procedūrą, nurodytą Teisingumo Teismo statuto 23a straipsnyje.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Europos Komisija neteisingai taikė SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą, manydama, kad pagalba skiriama dideliam Suomijos ekonomikos sutrikimui atitaisyti, ir pažeisdama pareigą palyginti pagalbos teigiamą poveikį ir neigiamą poveikį verslo sąlygoms ir neiškraipytos konkurencijos išsaugojimui (t. y. pusiausvyros tyrimas).

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Europos Komisija pažeidė konkrečias SESV nuostatas ir bendruosius Europos teisės principus, susijusius su diskriminacijos draudimu, laisvu paslaugų judėjimu ir įsisteigimo laisve, kuriais nuo devintojo dešimtmečio pabaigos grindžiamas oro transporto liberalizavimas ES. Oro transporto rinkos liberalizavimas ES sudarė sąlygas tikrai visos Europos mažų kainų oro linijų augimui. Europos Komisija neatsižvelgė į COVID-19 krizės sukeltą žalą tokioms visos Europos oro linijoms ir jų įtaką Suomijos oro junglumui, leidusi Suomijai skirti pagalbą tik Finnair. SESV 107 straipsnio 3 dalies b punkte numatyta valstybės pagalbos draudimo pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį išimtis, tačiau jame nenumatyta išimties iš kitų SESV taisyklių ir principų.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad nepaisydama rimtų sunkumų Europos Komisija nepradėjo oficialios tyrimo procedūros ir pažeidė ieškovės procesines teises.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad sprendime pažeista Komisijos pareiga motyvuoti.

____________

1 2020 m. gegužės 18 d. Europos Komisijos sprendimas (ES) dėl valstybės pagalbos SA.56809 (2020/N) – Suomija – COVID-19: paskolos valstybės garantija bendrovei „Finnair“ (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).