Language of document :

Tožba, vložena 26. junija 2020 – Ryanair/Komisija

(Zadeva T-388/20)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Ryanair DAC (Swords, Irska) (zastopniki: E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating in I. Metaxas-Maranghidis, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za ničen Sklep Evropske komisije (EU) z dne 18. maja 2020 v zvezi z državno pomočjo SA.56809 (2020/N) – Finska – COVID–19: Državna garancija za posojilo družbi Finnair1 in

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožeča stranka je predlagala tudi, naj se tožba obravnava po hitrem postopku v smislu člena 23a Statuta Sodišča.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge.

Prvi tožbeni razlog: Evropska komisija je napačno uporabila člen 107(3)(b) PDEU, ker je štela, da je pomoč potrebna za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu Finske, in ker je kršila svojo obveznost, da koristi pomoči uravnoteži z negativnimi učinki na pogoje poslovanja in ohranjanje neizkrivljene konkurence (to je tako imenovano „tehtanje“).

Drugi tožbeni razlog: Evropska komisija je kršila nekatere določbe PDEU in splošna načela evropskega prava v zvezi s prepovedjo diskriminacije, svobodo opravljanja storitev in svobodo ustanavljanja, na katerih temelji liberalizacija zračnega prometa v EU od konca osemdesetih let. Liberalizacija trga letalskih prevozov v EU je omogočila rast resnično vseevropskih nizkocenovnih letalskih družb. Pri tem, ko je Finski dovolila, da pomoč dodeli le družbi Finnair, Evropska komisija ni upoštevala škode, ki jo je kriza COVID-19 povzročila takim vseevropskim letalskim družbam in njihove vloge pri letalski povezanosti Finske. Člen 107(3)(b) PDEU določa izjemo od prepovedi državne pomoči, vsebovane v členu 107(1) PDEU, vendar ne določa izjeme od ostalih pravil in načel PDEU.

Tretji tožbeni razlog: Evropska komisija kljub obstoju resnih težav ni začela formalnega postopka preiskave in je kršila procesne pravice tožeče stranke.

Četrti tožbeni razlog: S sklepom je bila kršena obveznost obrazložitve, ki jo ima Komisija.

____________

1 Sklep Evropske komisije (EU) z dne 18. maja 2020 v zvezi z državno pomočjo SA.56809 (2020/N) – Finska -- COVID-19: Državna garancija za posojilo družbi Finnair (še neobjavljen v Uradnem listu)