Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 14 aprilie 2021 – Ryanair/Comisia (Finnair I; Covid-19)

(Cauza T-388/20)1

(„Ajutoare de stat – Piața finlandeză a transportului aerian – Ajutor acordat de Finlanda în favoarea Finnair în cadrul pandemiei de COVID-19 – Garanție de stat asociată unui împrumut – Decizie de a nu ridica obiecții – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat – Măsură destinată să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru – Lipsa unei evaluări comparative a efectelor pozitive ale ajutorului și a efectelor negative ale acestuia asupra condițiilor schimburilor comerciale și asupra menținerii unei concurențe nedenaturate – Egalitate de tratament – Libertatea de stabilire – Libera prestare a serviciilor – Obligația de motivare“)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (reprezentanți: E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating și I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: L. Flynn, S. Noë și F. Tomat, agenți)

Interveniente în susținerea pârâtei: Regatul Spaniei (reprezentanți: L. Aguilera Ruiz, agent), Republica Franceză (reprezentanți: E. de Moustier și P. Dodeller, agenți), Republica Finlanda (reprezentant: H. Leppo, agent)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se solicită anularea Deciziei C(2020) 3387 final a Comisiei din 18 mai 2020 privind ajutorul de stat SA.56809 (2020/N) – Finlanda COVID-19: Garanție de stat acordată Finnair.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Obligă Ryanair DAC la suportarea propriilor cheltuieli de judecată, precum și a celor efectuate de Comisia Europeană, inclusiv a cheltuielilor de judecată efectuate în cadrul cererii de aplicare a regimului de confidențialitate.

Regatul Spaniei, Republica Franceză și Republica Finlanda suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 262, 10.8.2020.