Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 8.12.2020 – Puolan tasavalta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-626/18)1

(Kumoamiskanne – Direktiivi (EU) 2018/957 – Palvelujen tarjoamisen vapaus – Työntekijöiden lähettäminen – Työehdot ja -olot – Palkka – Työkomennuksen pituus – Oikeusperustan määrittäminen – SEUT 53 ja SEUT 62 artikla – Olemassa olevan direktiivin muuttaminen – SEUT 9 artikla – Syrjintäkiellon periaate – Tarpeellisuus – Suhteellisuusperiaate – Asetus (EY) N:o 593/2008 – Soveltamisala – Tieliikenne – SEUT 58 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Puolan tasavalta (asiamiehinään B. Majczyna ja D. Lutostańska)

Vastaajat: Euroopan parlamentti (asiamiehinään: aluksi M. Martínez Iglesias, K. Wójcik, A. Pospíšilová Padowska ja L. Visaggio, sittemmin M. Martínez Iglesias, K. Wójcik, L. Visaggio ja A. Tamás), Euroopan unionin neuvosto (asiamiehinään: aluksi E. Ambrosini, K. Adamczyk Delamarre ja A. Norberg, sittemmin E. Ambrosini, A. Sikora-Kalėda, Z. Bodnar ja A. Norberg)

Väliintulijat, jotka tukevat Euroopan parlamentin vaatimuksia: Saksan liittotasavalta (asiamiehinään: aluksi J. Möller ja T. Henze, sittemmin M. Möller), Ranskan tasavalta (asiamiehinään: E. de Moustier, A. L. Desjonquères ja R. Coesme), Alankomaiden kuningaskunta (asiamiehinään: M. K. Bulterman, C. Schillemans ja J. Langer), Euroopan komissio (asiamiehinään: M. Kellerbauer, B.-R. Killmann ja A. Szmytkowska)

Väliintulijat, jotka tukevat Euroopan unionin neuvoston vaatimuksia: Saksan liittotasavalta (asiamiehinään: aluksi J. Möller ja T. Henze, sittemmin J. Möller), Ranskan tasavalta (asiamiehinään: E. de Moustier, A. L. Desjonquères ja R. Coesme), Alankomaiden kuningaskunta (asiamiehinään: M. K. Bulterman, C. Schillemans ja J. Langer), Ruotsin kuningaskunta (asiamiehinään: aluksi C. Meyer-Seitz, A. Falk, H. Shev, J. Lundberg ja H. Eklinder, sittemmin C. Meyer-Seitz, H. Shev ja H. Eklinder), Euroopan komissio (asiamiehinään M. Kellerbauer, B.-R. Killmann ja A. Szmytkowska)

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Puolan tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin neuvostolle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Saksan liittotasavalta, Ranskan tasavalta, Alankomaiden kuningaskunta, Ruotsin kuningaskunta ja Euroopan komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 4, 7.1.2019.