Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2020. december 8-i ítélete – Lengyel Köztársaság kontra Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa

(C-626/18. sz. ügy)1

(Megsemmisítés iránti kereset – (EU) 2018/957 irányelv – Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Munkavállalók kiküldetése – Munka- és foglalkoztatási feltételek – Díjazás – A kiküldetés időtartama – A jogalap meghatározása – EUMSZ 53. és EUMSZ 62. cikk – Meglévő irányelv módosítása – EUMSZ 9. cikk – A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve – Szükségesség – Az arányosság elve – 593/2008/EK rendelet – Hatály – Közúti szállítás – EUMSZ 58. cikk)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Lengyel Köztársaság (képviselők: B. Majczyna és D. Lutostańska meghatalmazottak)

Alperesek: Európai Parlament (képviselők kezdetben: M. Martínez Iglesias, K. Wójcik, A. Pospíšilová Padowska és L. Visaggio, később: M. Martínez Iglesias, K. Wójcik, L. Visaggio és Tamás A. meghatalmazottak), az Európai Unió Tanácsa (képviselők kezdetben: E. Ambrosini, K. Adamczyk Delamarre és A. Norberg, később: E. Ambrosini, A. Sikora-Kalėda, Bodnár Z. és A. Norberg meghatalmazottak)

A felperest támogató beavatkozók: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők kezdetben: J. Möller és T. Henze, később: J. Möller meghatalmazottak), Francia Köztársaság (képviselők: E. de Moustier, A.-L. Desjonquères és R. Coesme meghatalmazottak), Holland Királyság (képviselők: M. K. Bulterman, C. Schillemans és J. Langer meghatalmazottak), Európai Bizottság (képviselők: M. Kellerbauer, B.-R. Killmann és A. Szmytkowska meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők kezdetben: J. Möller és T. Henze, később J. Möller meghatalmazottak), Francia Köztársaság (képviselők: E. de Moustier, A.-L. Desjonquères és R. Coesme meghatalmazottak), Holland Királyság (képviselők: K. Bulterman, C. Schillemans és J. Langer meghatalmazottak), Svéd Királyság (képviselők kezdetben: C. Meyer-Seitz, A. Falk, H. Shev, J. Lundberg és H. Eklinder, később: C. Meyer-Seitz, H. Shev és H. Eklinder meghatalmazottak), Európai Bizottság (képviselők: M. Kellerbauer, B.-R. Killmann és A. Szmytkowska meghatalmazottak)

Rendelkező rész

A Bíróság a keresetet elutasítja.

A Bíróság a Lengyel Köztársaságot kötelezi a saját költségein felül az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa részéről felmerült költségek viselésére.

A Németországi Szövetségi Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Holland Királyság, a Svéd Királyság és az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 4., 2019.1.7.