Language of document :

2020 m. gruodžio 8 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Lenkijos Respublika / Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-626/18)1

(Ieškinys dėl panaikinimo – Direktyva (ES) 2018/957 – Laisvė teikti paslaugas – Darbuotojų komandiravimas – Darbo sąlygos – Darbo užmokestis – Komandiravimo trukmė – Teisinio pagrindo nustatymas – SESV 53 ir 62 straipsniai – Esamos direktyvos pakeitimas – SESV 9 straipsnis – Nediskriminavimo principas – Būtinybė – Proporcingumo principas – Reglamentas (EB) Nr. 593/2008 – Taikymo sritis – Kelių transportas – SESV 58 straipsnis)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna ir D. Lutostańska

Atsakovai: Europos Parlamentas, iš pradžių atstovaujamas M. Martínez Iglesias, K. Wójcik, A. Pospíšilová Padowska ir L. Visaggio, vėliau – M. Martínez Iglesias, K. Wójcik, L. Visaggio ir A. Tamás, Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama E. Ambrosini, K. Adamczyk Delamarre ir A. Norberg, vėliau – E. Ambrosini, A. Sikora-Kalėda, Z. Bodnar ir A. Norberg

Europos Parlamento pusėje įstojusios į bylą šalys: Vokietijos Federacinė Respublika, iš pradžių atstovaujama J. Möller ir T. Henze, vėliau – J. Möller, Prancūzijos Respublika, atstovaujama E. de Moustier, A.-L. Desjonquères ir R. Coesme, Nyderlandų Karalystė, atstovaujama M. K. Bulterman, C. Schillemans ir J. Langer, Europos Komisija, atstovaujama M. Kellerbauer, B.-R. Killmann ir A. Szmytkowska

Europos Sąjungos Tarybos pusėje įstojusios į bylą šalys: Vokietijos Federacinė Respublika, iš pradžių atstovaujama J. Möller ir T. Henze, vėliau – J. Möller, Prancūzijos Respublika, atstovaujama E. de Moustier, A.-L. Desjonquères ir R. Coesme, Nyderlandų Karalystė, atstovaujama M. K. Bulterman, C. Schillemans ir J. Langer, Švedijos Karalystė, iš pradžių atstovaujama C. Meyer-Seitz, A. Falk, H. Shev, J. Lundberg ir H. Eklinder, vėliau – C. Meyer-Seitz, H. Shev ir H. Eklinder, Europos Komisija, atstovaujama M. Kellerbauer, B.-R. Killmann ir A. Szmytkowska

Rezoliucinė dalis

1.    Atmesti ieškinį.

2.    Lenkijos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

3.    Vokietijos Federacinė Respublika, Prancūzijos Respublika, Nyderlandų Karalystė, Švedijos Karalystė ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 4, 2019 1 7.