Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 8 december 2020 – Republiken Polen mot Europaparlamentet, Europeiska unionens råd

(Mål C-626/18)(1 )

(Talan om ogiltigförklaring – Direktiv (EU) 2018/957 – Frihet att tillhandahålla tjänster – Utstationering av arbetstagare – Arbets- och anställningsvillkor – Lön – Utstationeringens varaktighet – Fastställande av den rättsliga grunden – Artiklarna 53 och 62 FEUF – Ändring av ett befintligt direktiv – Artikel 9 FEUF – Icke-diskrimineringsprincipen – Krav – Proportionalitetsprincipen –Förordning (EG) nr 593/2008 – Tillämpningsområde – Vägtransport – Artikel 58 FEUF)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Republiken Polen (ombud: B. Majczyna och D. Lutostańska)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: inledningsvis M. Martínez Iglesias, K. Wójcik, A. Pospíšilová Padowska och L. Visaggio, därefter M. Martínez Iglesias, K. Wójcik, L. Visaggio och A. Tamás), Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis E. Ambrosini, K. Adamczyk Delamarre och A. Norberg, därefter E. Ambrosini, A. Sikora-Kalėda, Z. Bodnar och A. Norberg)

Parter som har intervenerat till stöd för Europaparlamentet: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: inledningsvis J. Möller och T. Henze, därefter M. Möller), Republiken Frankrike (ombud: E. de Moustier, A.-L. Desjonquères och R. Coesme), Konungariket Nederländerna (ombud: M. K. Bulterman, C. Schillemans och J. Langer), Europeiska kommissionen (ombud: M. Kellerbauer, B.-R. Killmann och A. Szmytkowska)

Parter som har intervenerat till stöd för Europeiska unionens råd: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: inledningsvis J. Möller och T. Henze, därefter J. Möller), Republiken Frankrike (ombud: E. de Moustier, A.-L. Desjonquères och R. Coesme), Konungariket Nederländerna (ombud: M. K. Bulterman, C. Schillemans och J. Langer), Konungariket Sverige (ombud: inledningsvis C. Meyer-Seitz, A. Falk, H. Shev, J. Lundberg och H. Eklinder, därefter C. Meyer-Seitz, H. Shev och H. Eklinder), Europeiska kommissionen (ombud : M. Kellerbauer, B.-R. Killmann och A. Szmytkowska)

Domslut

Talan ogillas.

Republiken Polen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Frankrike, Konungariket Nederländerna, Konungariket Sverige och Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 4, 7.1.2019