Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal du travail de Nivelles (Belgija) 27. februarja 2020 – UF/Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(Zadeva C-105/20)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal du travail de Nivelles

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: UF

Tožena stranka: Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali so s kraljevim odlokom z dne 20. julija 1971 o uvedbi zavarovanja za nadomestila in zavarovanja za materinstvo za samozaposlene delavce in zakonce pomočnike kršeni člena 21 in 23 Listine o temeljnih pravicah, Direktiva Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo1 , Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu2 (preoblikovano), Direktiva Sveta 86/613/EGS z dne 11. decembra 1986 o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, vključno s kmetijstvom, ali pa so samozaposleni, ter o varstvu samozaposlenih žensk med nosečnostjo in materinstvom3 ter Okvirni sporazum o delu s krajšim delovnim časom, ki se izvaja z Direktivo Sveta 97/81/ES z dne 15. decembra 1997 o delu s krajšim delovnim časom4 , ker v okviru porodniškega dopusta za samozaposleno delavko, ki s krajšim delovnim časom opravlja dopolnilno dejavnost, vendar plačuje prispevke za socialno varnost kot delavka, ki delo opravlja kot glavno dejavnost, ne določa ustreznega nadomestila, medtem ko samozaposlena delavka, ki s krajšim delovnim časom opravlja glavno dejavnost, prejme celoten znesek materinskega dodatka?

Ali so s kraljevim odlokom z dne 20. julija 1971 o uvedbi zavarovanja za nadomestila in zavarovanja za materinstvo za samozaposlene delavce in zakonce pomočnike kršeni člena 21 in 23 Listine o temeljnih pravicah, Direktiva Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano), Direktiva Sveta 86/613/EGS z dne 11. decembra 1986 o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, vključno s kmetijstvom, ali pa so samozaposleni, ter o varstvu samozaposlenih žensk med nosečnostjo in materinstvom ter Okvirni sporazum o delu s krajšim delovnim časom, ki se izvaja z Direktivo Sveta 97/81/ES z dne 15. decembra 1997 o delu s krajšim delovnim časom, ker v okviru porodniškega dopusta za delavko, ki v polnem delovnim času združuje dejavnost iz zaposlitve in dejavnost iz samozaposlitve, ne določa ustreznega nadomestila, medtem ko samozaposlena delavka, ki dela s polnim delovnim časom, prejme celoten znesek materinskega dodatka?

____________

1     UL 1992, L 348, str. 1.

2     UL 2006, L 204, str. 23.

3     UL 1986, L 359, str. 56.

4     Direktiva Sveta 97/81/ES z dne 15. decembra 1997 o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, sklenjenim med UNICE, CEEP in ETUC (UL 1998, L 14, str. 9).