Language of document :

Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 21 ianuarie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal du travail de Nivelles - Belgia) – UF/Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(Cauza C-105/20)1

[Trimitere preliminară – Articolul 56 alineatul (2) și articolul 94 din Regulamentul de procedură al Curții – Decizie de trimitere – Lipsa de precizări cu privire la motivele care justifică necesitatea unui răspuns la întrebările preliminare pentru soluționarea unui litigiu principal – Inadmisibilitate vădită a cererii de decizie preliminară]

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal du travail de Nivelles

Părțile din procedura principală

Reclamant: UF

Pârâte: Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Dispozitivul

Cererea de decizie preliminară formulată de tribunal du travail de Nivelles (Tribunalul pentru Litigii de Muncă din Nivelles, Belgia), prin decizia din 3 februarie 2020, este vădit inadmisibilă.

____________

1     JO C 175, 25.5.2020.