Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 25.5.2011

AL v. parlamentti

(Asia F-93/10)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä sovintoratkaisun jälkeen.

____________

1 - EUVL C 328, 4.12.2010, s. 61.