Language of document :

2011 m. gegužės 25 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje AL prieš Parlamentą

(Byla F-93/10)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro draugiškai išsprendus ginčą.

____________

1 - OL C 328, 2010 12 4, p. 61.