Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-25 ta' Mejju 2011 - AL vs Il-Parlament

(Kawża F-93/10)1

Lingwa tal-kawża : il-Franċiż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża, wara li ntlaħaq ftehim bonarju

____________

1 - ĠU C 328, 04.12.10.