Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 16. juuni 2011. aasta määrus - Dricot-Daniele jt versus komisjon

(kohtuasi F-92/10)

(Avalik Teenistus - Ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionite iga-aastane kohandamine - Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Luigia Dricot-Daniele (Overijse, Belgia) jt (esindaja: advokaat C. Mourato)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Berscheid)

Ese

Nõue tühistada hagejate töötasu korrigeerimise tõendid juulist detsembrini 2009 ja palgatõendid alates 1. jaanuarist 2010, mis väljastati ametnike ja muude teenistujate palkade ja pensionite iga-aastase kohandamise raames nõukogu (EL, Euratom) 23. detsembri 2009. aasta määruse nr 1296/2009 alusel.

Resolutsioon

Vajadus teha otsus hagi suhtes kohtuasjas F-92/10: Dricot-Daniele jt vs. komisjon on ära langenud.

Jätta poolte kohtukulud nende enda kanda.

____________

1 - ELT C 13, 15.1.2011, lk 40.