Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 16 iunie 2011

Dricot-Daniele și alții/Comisia

(Cauza F-92/10)

(Funcție publică - Ajustare anuală a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți - Nepronunțare asupra fondului)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Luigia Dricot-Daniele (Overijse, Belgia) și alții (reprezentant: C. Mourato, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și G. Berscheid, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a fişelor de regularizare a remunerațiilor reclamanţilor pentru perioada iulie-decembrie 2009 şi a fişelor de remunerație întocmite începând cu 1 ianuarie 2010 în cadrul ajustării anuale a remunerațiilor şi a pensiilor funcţionarilor şi ale celorlalţi agenţi în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1296/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009

Dispozitivul

Constată că nu este necesar să se pronunţe asupra fondului cauzei F-92/10, Dricot-Daniele și alții/Comisia.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 13, 15.1.2011, p. 40.