Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 16. junija 2011 - Dricot-Daniele in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-92/10)

(Javni uslužbenci - Letna prilagoditev prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev - Ustavitev postopka)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Luigia Dricot-Daniele (Overijse, Belgija) in drugi (zastopnik: C. Mourato, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in G. Berscheid, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti plačilnih listov o regularizaciji osebnih prejemkov tožečih strank za obdobje od julija do decembra 2009 in plačilnih listov, sestavljenih od 1. januarja 2010 dalje v okviru letne prilagoditve prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev na podlagi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009.

Izrek

1.    Postopek v zadevi Dricot-Daniele proti Komisiji (F-92/10) se ustavi.

2.    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 13, 15.1.2011, str. 40.