Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2011. június 16-i végzése

Andrecs és társai kontra Bizottság

(F-96/10. sz. ügy)

(Közszolgálat - A tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának éves kiigazítása - Okafogyottság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Stefan Robert Andrecs (Uccle, Belgium) és társai (képviselő: L. Vogel ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Berscheid és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesek díjazását, nyugdíját és a nekik járó egyéb támogatásokat 2009. július 1-jei hatállyal kiigazító, a felperesek illetményelszámolásában megjelenő, a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet alapján történő éves kiigazítása keretében meghozott alperesi határozat megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

Az F-96/10. sz., Andrecs és társai kontra Bizottság keresetről nem szükséges határozni.

A felperesek viselik saját költségeiket, valamint az Európai Bizottság költségeit.

____________

1 - HL C 30., 2011.1.29., 63. o.