Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 18 mei 2011 - Carpenito / Raad

(Zaak F-94/10)

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 13 van 15.1.2011, blz. 41.