Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 18 maj 2011 - Carpenito mot rådet

(Mål F-94/10)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 13 15.1.11, s. 41.