Language of document : ECLI:EU:F:2011:65

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS FÖRSTA AVDELNING

den 25 maj 2011

Mål F-93/10

AL

mot

Europaparlamentet

”Förlikning – Avskrivning”

Saken: Talan som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget med stöd av artikel 106a i detta, i vilken AL bland annat har yrkat att personaldomstolen ska ogiltigförklara parlamentets beslut att inte befordra honom till lönegrad AST 8 under befordringsförfarandet år 2009, och ersättning för den skada han anser sig ha lidit.

Avgörande: Mål F-93/10, AL mot parlamentet, avskrivs i personaldomstolens register. Parterna ska bära sina rättegångskostnader enligt inbördes avtal.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning i ett mål vid personaldomstolen – Avskrivning i registret

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 69)