Language of document :

Žaloba podaná dne 1. října 2010 - Dricot-Daniele a další v. Komise

(Věc F-92/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Luigia Dricot-Daniele (Overijse, Belgie) a další (zástupce: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení opravených výplatních pásek žalobců za období od července do prosince 2009 a výplatních pásek vydaných od 1. ledna 2010 v rámci každoroční úpravy odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců na základě nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009.

Návrhové žádání žalobců

zrušit jejich výplatní pásky RG 2009, jejich výplatní pásky z ledna 2010 a jejich následující výplatní pásky v rozsahu, v němž je na těchto výplatních páskách použita vyrovnávací sazba 1,85 %, zároveň však zachovat účinky těchto výplatních pásek až do vydání nových výplatních pásek;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________