Language of document :

1. oktoobril 2010 esitatud hagi - Dricot-Daniele jt versus komisjon

(kohtuasi F-92/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Luigia Dricot-Daniele (Overijse, Belgia) ja teised (esindaja: advokaat C. Mourato)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hagejate töötasu korrigeerimise tõendid juulist detsembrini 2009 ja palgatõendid alates 1. jaanuarist 2010, mis väljastati ametnike ja muude teenistujate palkade ja pensionite iga aastase kohandamise raames nõukogu (EL, Euratom) 23. detsembri 2009. aasta määruse nr 1296/2009 alusel.

Hageja nõuded

tühistada hagejate palgatõendid RG 2009, nende 2009.aasta jaanuari palgatõendid ja järgnevad palgatõendid, kuivõrd nendes kohaldati kohaldamismäära 1,85%, jättes siiski nende tõendite mõju jõusse kuni uute tõendite vastuvõtmiseni;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________