Language of document :

Žaloba podaná dne 30. září 2010 - AK v. Komise

(Věc F-91/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: AK (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí zamítajícího žádost žalobce o náhradu škody vzniklé v důsledku nevypracování posudků o vývoji služebního postupu a nezahájení správního šetření za účelem prokázání obtěžování, jakož i žádost o náhradu vzniklé škody.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o zamítnutí návrhu podaného žalobcem dne 24. listopadu 2009 směřujícího k náhradě škody vzniklé v důsledku nevypracování posudků o vývoji služebního postupu žalobce pro období 2001-2002, 2004, 2005 a 2008, jakož i k zahájení správního šetření za účelem prokázání obtěžování;

uložit Komisi povinnost zaplatit žalobci zaprvé částku 53 000 eur za ztrátu příležitosti být povýšen do platové třídy A5 v rámci roku povýšení 2003 a upravit jeho důchodové nároky zaplacením odpovídajících příspěvků, zadruhé zaplatit žalobci měsíční částku 400 eur (odpovídající 70% rozdílu mezi příspěvkem v invaliditě, který pobírá, a tím, který by pobíral, kdyby byl v roce 2003 povýšen) a zatřetí částku 35 000 eur odpovídající nemajetkové škodě vzniklé v důsledku zachování jeho nezákonné administrativní situace navzdory zejména rozsudků Soudu ze dne 20. dubna 2005 a ze dne 6. října 2009 a rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 13. prosince 2007;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________