Language of document :

Sag anlagt den 30. september 2010 - AK mod Kommissionen

(Sag F-91/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AK (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om afvisning af sagsøgerens ansøgning om erstatning for lidt skade som følge af manglende udfærdigelse af karriereudviklingsrapporter og om iværksættelse af en administrativ undersøgelse til fastlæggelse af chikane samt en påstand om erstatning for den lidte skade.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen om afvisning af den ansøgning, sagsøgeren indgav den 24. november 2009 om erstatning for lidt skade som følge af manglende udfærdigelse af sagsøgerens karriereudviklingsrapporter for perioderne 2001-2002, 2004, 2005 og 2008, samt om iværksættelse af en administrativ undersøgelse til fastlæggelse af chikane.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren for det første et beløb på 53 000 EUR for tabet af en mulighed for at blive forfremmet til lønklasse A5 i forfremmelsesåret 2003, foruden at berigtige hendes pensionsrettigheder ved betaling af de tilsvarende bidrag, for det andet et beløb på 400 EUR pr. måned (svarende til 70 % af forskellen mellem den invaliditetsydelse, hun modtager, og den, hun ville have modtaget, hvis hun var blevet forfremmet i 2003) og for det tredje et beløb på 35 000 EUR for den ikke-økonomiske skade, hun har lidt som følge af opretholdelsen af hendes ulovlige administrative situation, bl.a. på trods af Rettens domme af 20. april 2005 og af 6. oktober 2009 og af Personalerettens dom af 13. december 2007.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________