Language of document :

30. septembril 2010 esitatud hagi - AK versus komisjon

(kohtuasi F-91/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AK (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus saada hüvitist kahju eest, mis tekkis seetõttu, et ei olnud koostatud karjääriarengu aruannet, ning algatada haldusjuurdlus tuvastamaks ahistamise asjaolusid, ning nõue hüvitada tekitatud kahju.

Hageja nõuded

tühistada otsus, millega jäetakse rahuldamata hageja 24. novembri 2009. aasta taotlus saada hüvitist kahju eest, mis tekkis seetõttu, et ei olnud koostatud karjääriarengu aruannet perioodide 2001-2002, 2004, 2005 ja 2008 kohta, ning algatada haldusjuurdlus tuvastamaks ahistamise asjaolusid;

kohustada komisjoni maksma hagejale esiteks 53 000 eurot selle eest, et ta kaotas võimaluse, et teda 2003. aasta edutamise raames edutataks palgaastmele A5, millele lisandub tema pensioniõiguste korrigeerimine vastavate sissemaksete tasumise teel; teiseks 400 eurot kuus (mis vastab 70%-le tema poolt saadud invaliidsustoetuse ja selle invaliidsustoetuse vahest, mida ta oleks saanud, kui teda oleks 2003. aastal edutatud); ja kolmandaks 35 000 eurot mittevaralise kahju eest, mis tekkis tema eeskirjadevastase haldusstaatuse säilitamisest, vaatamata eelkõige Üldkohtu 20. aprilli 2005. aasta ja 6. oktoobri 2009. aasta otsustele ja Avaliku Teenistuse Kohtu 13. detsembri 2007. aasta otsusele;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________