Language of document :

Kanne 30.9.2010 - AK v. komissio

(Asia F-91/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AK (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla hylätään kantajan vaatimus, joka koskee urakehitystä koskevien kertomusten laatimatta jättämisestä aiheutuneen vahingon korvaamista ja hallinnollisen tutkimuksen aloittamista ahdistelua merkitsevien tosiseikkojen toteamiseksi, ja aiheutuneen vahingon korvaamista koskeva vaatimus

Vaatimukset

On kumottava päätös, jolla hylätään kantajan 24.11.2009 tekemä vaatimus, joka koskee siitä aiheutuneen vahingon korvaamista, että hänen osaltaan ei ole laadittu urakehitystä koskevia kertomuksia ajanjaksoilta 2001-2002, 2004, 2005 ja 2008, ja hallinnollisen tutkimuksen aloittamista ahdistelua merkitsevien tosiseikkojen toteamiseksi

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle ensimmäiseksi 53 000 euroa siitä, että kantaja on menettänyt mahdollisuuden tulla ylennetyksi palkkaluokkaan A5 vuoden 2003 ylennyskierroksella, ja hänen eläkeoikeutensa on tämän lisäksi oikaistava maksamalla vastaavat eläkemaksut; toiseksi 500 euroa kuukaudessa (joka vastaa 70 prosenttia hänen saamansa työkyvyttömyysetuuden ja sen työkyvyttömyysetuuden välisestä erotuksesta, jonka hän olisi saanut, jos hänet olisi ylennetty vuonna 2003); ja kolmanneksi 35 000 euroa siitä henkisestä kärsimyksestä, joka on aiheutunut hänen sääntöjenvastaisen hallinnollisen tilanteensa voimassa pysyttämisestä etenkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 20.4.2005 ja 6.10.2009 antamista tuomioista ja Euroopan virkamiestuomioistuimen 13.12.2007 antamasta tuomiosta huolimatta

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________