Language of document :

Acțiune introdusă la 30 septembrie 2010 - AK/Comisia

(Cauza F-91/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: AK (reprezentanţi: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis şi E. Marchal, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care a fost respinsă cererea reclamantei de despăgubire pentru prejudiciul suferit ca urmare a neîntocmirii unor rapoarte asupra evoluţiei carierei şi de deschidere a unei anchete administrative pentru a se stabili fapte de hărţuire, precum şi cererea de reparare a prejudiciului suferit

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei prin care a fost respinsă cererea introdusă de reclamantă la 24 noiembrie 2009 care viza despăgubirea pentru prejudiciul suferit ca urmare a neîntocmirii rapoartelor sale de evoluţie a carierei pentru perioadele 2001-2002, 2004, 2005 şi 2008, precum şi deschiderea unei anchete administrative pentru a se stabili fapte de hărţuire;

obligarea Comisiei la plata către reclamantă, în primul rând, a sumei de 53 000 de euro pentru pierderea unei şanse de a fi promovată la gradul A5 în cadrul exerciţiului de promovare 2003, pe lângă regularizarea drepturilor sale de pensie prin plata unor contribuţii corespunzătoare, în al doilea rând, a sumei de 400 de euro pe lună (aferente unei proporţii de 70% din diferenţa între prestaţia de invaliditate pe care o obţine şi cea pe care ar fi obţinut-o dacă ar fi fost promovată în 2003) şi, în al treilea rând, a sumei de 35 000 de euro pentru prejudiciul moral suferit ca urmare a menţinerii situaţiei sale administrative nelegale, în pofida, printre altele, a Hotărârilor Tribunalului din 20 aprilie 2005 şi din 6 octombrie 2009 şi a Hotărârii Tribunalului Funcţiei Publice a Uniunii Europene din 13 decembrie 2007;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________