Language of document :

Tožba, vložena 30. septembra 2010 - AK proti Komisiji

(Zadeva F-91/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: AK (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero je bil zavrnjen zahtevek tožeče stranke za povrnitev škode, ki je nastala zaradi neobstoja kariernih ocenjevalnih poročil in za začetek upravne preiskave za ugotovitev nadlegovanja ter predlog za povrnitev nastale škode.

Predlogi tožeče stranke

Odločba o zavrnitvi predloga, ki ga je vložila tožeča stranka 24. novembra 2009, za povrnitev škode, nastale zaradi neobstoja njenih kariernih ocenjevalnih poročil v obdobjih 2001-2002, 2004, 2005 in 2008, ter za začetek upravne preiskave za ugotovitev nadlegovanja;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača, prvič, znesek 53.000 EUR za izgubo možnosti napredovanja v naziv A5 v napredovalnem obdobju 2003, in ji s plačilom ustreznih prispevkov poravna njene pokojninske pravice, drugič, znesek 400 EUR na mesec (kar ustreza 70% razlike med dodatkom za invalidnost, ki ga prejema in dodatkom, ki bi ga prejela, če bi leta 2003 napredovala) ter tretjič, znesek 35.000 EUR za nastalo nepremoženjsko škodo, ki izhaja iz vzdrževanja njene nezakonitega upravnega položaja, kljub, zlasti, sodbam z dne 20. aprila 2005 in 6. oktobra 2009 Splošnega sodišča in z dne 13. decembra 2007 Sodišča za uslužbence evropske unije.

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________