Language of document :

Acțiune introdusă la 8 octombrie 2010 - Eberhard Bömcke/BEI

(Cauza F-95/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Eberhard Bömcke (Athus, Belgia) (reprezentant: D. Lagasse, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiţii

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei adoptate de directorul de resurse umane al pârâtei prin care se confirmă că mandatul de reprezentant al personalului al reclamantului a expirat şi cerere de daune interese

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei directorului de resurse umane al BEI, notificată reclamantului prin scrisoarea din data de 22 septembrie 2010 şi primită la 24 septembrie 2010;

obligarea BEI la repararea prejudiciului moral produs reclamantului prin decizia sus-amintită şi acordarea sumei de 25.000 de euro reclamantului pe acest temei;

obligarea BEI la plata cheltuielilor de judecată.

____________