Language of document :

4. oktoobril 2010 esitatud hagi - Blessemaille versus parlament

(kohtuasi F-93/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Philippe Blessemaille (Remich, Luksemburg) (esindajad: advokaadid E. Boigelot ja S. Woog)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kostja otsus mitte kanda hagejat 2009. aasta edutamise raames palgaastmele AST 8 edutatud ametnike nimekirja ning mittevaralise kahju hüvitamise nõue

Hageja nõuded

Tühistada parlamendi 2. detsembri 2009. aasta otsus mitte kanda hagejat 2009. aasta edutamise raames palgaastmelt AST 7 palgaastmele AST 8 edutatud ametnike nimekirja;

selle tühistamise järel võrrelda uuesti hageja teeneid teiste kandidaatide teenetega 2008. ja 2009. aasta alusel ning edutada hageja tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2008 palgaastmele AST 8 ja maksta võlgnetavalt töötasult alates 1. jaanuarist 2008 intressi Euroopa Keskpanga poolt põhiliste refinantseerimistehingute jaoks kehtestatud määra alusel, millele on lisatud kaks protsendipunkti, samas siiski teiste edutatud ametnike edutamist vaidlustamata;

mõista parlamendilt hageja kasuks välja 3500 euro suurune summa - mida võidakse menetluse käigus suurendada - mittevaralise kahju eest, mis tekitati hageja edutamata jätmisega 1. jaanuaril 2008;

teise võimalusena, kui Avaliku Teenistuse Kohus peaks leidma, et edutamine palgaastmele AST 8 ei saa jõustuda enne 1. jaanuari 2009, mõista Euroopa Parlamendilt välja varalise kahju eest täiendav hüvitis summas, mis vastab 2008. aastal reaalselt makstud ja pärast edutamist 1. jaanuaril 2008 maksmisele kuuluma pidanud palga vahele ning mida arvutatakse ajavahemiku kohta 1. jaanuar kuni 31. detsember 2008 või 1. jaanuar kuni 31. august 2008 sõltuvalt kuupäevast, millal vaidlusalune edutamine jõustunuks loetakse (vastavalt 1. jaanuaril 2009 või 1. septembril 2008);

mõista kohtukulud välja parlamendilt.

____________