Language of document :

Kanne 4.10.2010 - Blessemaille v. parlamentti

(Asia F-93/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Philippe Blessemaille (Remich, Luxemburg) (edustajat: asianajajat E. Boigelot ja S. Woog)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä vuoden 2009 ylennyskierroksella palkkaluokkaan AST 8 ylennettyjen virkamiesten luetteloon, sekä korvausvaatimus aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä.

Kantajan vaatimukset

parlamentin sen päätöksen kumoaminen, joka julkaistiin 2.12.2009 ja jolla kantaja jätettiin merkitsemättä vuoden 2009 ylennyskierroksella palkkaluokasta AST 7 palkkaluokkaan AST 8 ylennettyjen virkamiesten luetteloon

tämän kumoamisen seurauksena on suoritettava uudelleen kantajan ja muiden ylennyskelpoisten virkamiesten ansioiden vertailu vuosien 2008 ja 2009 ylennyskierroksilla, kantaja on ylennettävä palkkaluokkaan AST 8 taannehtivasti 1.1.2008 alkaen ja hänelle on maksettava korkoa saamatta jääneistä palkoista Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioita varten vahvistaman korkokannan mukaisesti 1.1.2008 alkaen lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä, asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi muiden ylennettyjen virkamiesten ylennyksiä

parlamentti on velvoitettava maksamaan kantajalle 3 500 euron suuruinen summa korvauksena henkisestä kärsimyksestä, joka kantajalle aiheutui siitä, että häntä ei ylennetty 1.1.2008; tätä summaa voidaan korottaa oikeudenkäynnin kuluessa

toissijaisesti, jos virkamiestuomioistuin katsoo, että ylennystä palkkaluokkaan AST 8 ei voida toteuttaa vaikutuksin, jotka alkavat ennen 1.1.2009, parlamentti on velvoitettava maksamaan korvauksena aineellisesta vahingosta täydentävä summa, jonka suuruus vastaa kantajalle tosiasiallisesti vuonna 2008 maksetun palkan ja sen palkan välistä erotusta, joka hänelle olisi pitänyt maksaa vuonna 2008 1.1.2008 päivätyn ylennyksen seurauksena, ja joka lasketaan joko ajanjakson 1.1-31.12.2008 osalta tai ajanjakson 1.1-31.8.2008 osalta, sen mukaan, mistä päivästä alkaen katsotaan, että riidanalainen ylennys tuli voimaan (1.1.2009 tai 1.9.2008)

parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________