Language of document :

Tožba, vložena 4. oktobra 2010 - Carpenito proti Svetu

(Zadeva F-94/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Renzo Carpenito (Overijse, Belgija) (zastopnika: L. Levi in S. Rodrigues, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Predlog za ohranitev učinkov izpodbijanih plačnih listov do sprejetja uredbe, ki bo retroaktivno nadomestila Uredbo Sveta (EU, Euratom) št.°1296/2009 z dne 23 decembra 2009, ter za povrnitev finančne in nepremoženjske škode, ki jo je utrpela tožeča stranka.

Predlogi tožeče stranke

Učinki izpodbijanih plačnih listov naj se ohranijo do sprejetja uredbe, ki bo retroaktivno nadomestila Uredbo Sveta (EU, Euratom) št.°1296/2009 z dne 23 decembra 2009;

Svetu naj se naloži povračilo finančne škode, ki jo je tožeča stranka utrpela zaradi plačila zneska, enakovrednega izgubi osebnega prejemka, ki izhaja iz uporabe očitno nezakonite Uredbe št. 1296/2009, kar je znesek, kateremu je treba dodati povračilo dela posebne dajatve, odtegnjene mesečno od januarja 2010 na podlagi člena 66a Kadrovskih predpisov in katerega stopnja je bila napačno določena ob upoštevanju navedene uredbe; ta znesek je brez poseganja v razlago Sodišča za uslužbence ocenjen na 30.000 EUR;

Svetu naj se naloži povračilo nepremoženjske škode, ki jo je tožeča stranka utrpela zaradi plačila simboličnega 1 EUR;

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

____________