Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Ordinario di Firenze (Italia) la 10 mai 2021 – XXX.XX/Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

(Cauza C-297/21)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale Ordinario di Firenze

Părțile din procedura principală

Reclamant: XXX.XX

Pârât: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

Întrebările preliminare

În principal, dacă articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 604/20131 trebuie să fie interpretat, în conformitate cu articolele 19 și 47 din [Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene] și cu articolul 27 din Regulamentul (UE) 604/2013 în sensul că judecătorul din statul membru sesizat cu calea de atac împotriva măsurii Unității Dublin poate constata responsabilitatea statului național care ar trebui să realizeze transferul în temeiul articolului 18 alineatul (1) litera (d), în cazul în care constată existența, în statul membru responsabil, a riscului de încălcare a principiului nereturnării prin returnarea solicitantului în propria țară de origine, unde solicitantul ar fi expus pericolului de moarte sau de tratamente inumane și degradante.

În subsidiar, dacă articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 604/2013 trebuie să fie interpretat în conformitate cu articolele 19 și 47 din [cartă] și cu articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 604/2013, în sensul de a-i fi permis judecătorului să constate responsabilitatea statului obligat să realizeze transferul conform literei (d) a articolului 18 alineatul (1) din același regulament, dacă se constată:

a) existența în statul membru responsabil a riscului de încălcare a principiului de nereturnării prin returnarea solicitantului în propria țară de origine, unde ar fi expus pericolului de moarte sau de a fi supus unor tratamente inumane sau degradante;

b) imposibilitatea de a realiza transferul către un alt stat desemnat [în] baza criteriilor menționate în titlul III din Regulamentul (UE) nr. 604/2013.

____________

1     Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (JO 2013, L 180, p. 31).