Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Frankfurt am Main (Nemčija) 13. januarja 2021 - JW, HD, XS/LOT Polish Airlines

(Zadeva C-20/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Frankfurt am Main

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: JW, HD, XS

Tožena stranka: LOT Polish Airlines

Vprašanje za predhodno odločanje:

Ali je treba člen 7, točka 1(b), Uredbe (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah1 razlagati tako, da je v primeru leta, za katerega je za celotno pot potrjena enotna rezervacija in je razdeljen na dva ali več posameznih letov, kraj izpolnitve v smislu te določbe lahko tudi kraj prihoda prvega posameznega leta, kadar prevoz na teh posameznih letih opravita dva različna letalska prevoznika in je odškodninska tožba na podlagi Uredbe (ES) št. 261/20042 vložena zaradi zamude prvega posameznega leta in sicer zoper dejanskega letalskega prevoznika, ki je opravil prvi posamezni let?

____________

1 UL 2012, L 351, str. 1.

2 Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL 2004, L 46, str. 1).