Language of document :

Dermavita Co. Ltd 18. jaanuaril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 18. novembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-643/19: Dermavita versus EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)

(kohtuasi C-26/21)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Dermavita Co. Ltd (esindaja: advokat D. Todorov)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Allergan Holdings France SAS

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 4. mai 2021. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta Dermavita Co. Ltd kohtukulud tema enda kanda.

____________