Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 18 januari 2021 door Dermavita Co. Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 18 november 2020 in zaak T-643/19, Dermavita/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)

(Zaak C-26/21 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Dermavita Co. Ltd (vertegenwoordiger: D. Todorov, advokat)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Allergan Holdings France SAS

Bij beschikking van 4 mei 2021 heeft het Hof van Justitie (Kamer voor toelating van hogere voorzieningen) beslist dat de hogere voorziening niet wordt toegelaten en dat Dermavita Co. Ltd haar eigen kosten moet dragen.

____________