Language of document :

Överklagande ingett den 18 januari 2021 av Dermavita Co. Ltd av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 18 november 2020 i mål T-643/19, Dermavita Co. Ltd mot EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)

(Mål C-26/21 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Dermavita Co. Ltd (ombud: D. Todorov, advokat)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Allergan Holdings France SAS

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 4 maj 2021 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att Dermavita Co. Ltd ska bära sina rättegångskostnader.

____________