Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 16.6.2011 - Antelo Sanchez ym. v. parlamentti

(Asia F-78/10)

(Henkilöstö - Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuotuinen mukautus - Lausunnon antamisen raukeaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Pilar Antelo Sanchez (Bryssel, Belgia) ynnä muut (edustaja: asianajaja M. Casado García-Hirschfeld)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: S. Seyr ja K. Zejdová)

Oikeudenkäynnin kohde

Vastaajan niiden päätösten kumoaminen, jotka ilmenevät kantajien palkkalaskelmista ja jotka koskevat heidän kuukausipalkkojensa mukautuksen rajoittamista vuoden 2009 heinäkuusta lukien 1,85 prosentin korotukseen 23.12.2009 annettuun neuvoston asetukseen (EU, Euratom) N:o 1296/2009 perustuvan virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuotuisen mukautuksen yhteydessä

Määräysosa

Lausunnon antaminen kanteesta asiassa F-78/10, Antelo Sanchez ym. v. parlamentti, raukeaa.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 301, 6.11.2010. s. 65.