Language of document :

2011 m. birželio 16 d. Tarnautojų teismo trečiosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Antelo Sanchez ir kt. prieš Parlamentą

(Byla F-78/10)

(Viešoji tarnyba - Kasmetinis pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų tikslinimas - Nereikalingumas priimti sprendimą)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Pilar Antelo Sanchez (Briuselis, Belgija) ir kiti, atstovaujami advokatės M. Casado García-Hirschfeld

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas S. Seyr ir K. Zejdová

Dalykas

Prašymas panaikinti ieškovų atsiskaitymo lapeliuose įgyvendinamą atsakovo sprendimą apriboti nuo 2009 m. liepos mėn. jų mėnesinio darbo užmokesčio padidinimą iki 1,85 % tikslinant dėl metinės peržiūros pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestį ir pensijas pagal 2009 m. gruodžio 23 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1296/2009.

Rezoliucinė dalis

Nereikia priimti sprendimo dėl ieškinio F-78/10, Antelo Sanchez ir kt. prieš Parlamentą.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 301, 2010 11 6, p. 65.