Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 16. jūnija rīkojums - Antelo Sanchez u.c./Parlaments

(lieta F-78/10)

Civildienests - Ierēdņu un pārējo darbinieku ikgadējā atalgojuma un pensiju korekcija - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Pilar Antelo Sanchez (Brisele, Beļģija) u.c. (pārstāvis - M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāves - S. Seyr un K. Zejdová)

Priekšmets

Prasība atcelt atbildētāja lēmumu, kas prasītājiem paziņots ar viņiem izsniegtajiem paziņojumiem par algu, ierobežot viņu ikmēneša atalgojuma korekciju no 2009. gada jūlija ar 1,85 % lielu palielinājumu ikgadējās ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju koriģēšanas ietvaros, pamatojoties uz Padomes (ES, Euratom) 2009. gada 23. decembra Regulu Nr. 1296/2009

Rezolutīvā daļa:

nav pamata lemt par prasību lietā F-78/10 Antelo Sanchez u.c./Parlaments;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 301, 06.11.10. 65. lpp.