Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 16 iunie 2011 - Antelo Sanchez și alții/Parlamentul European

(Cauza F-78/10)

(Funcție publică - Ajustare anuală a remunerațiilor și a pensiior funcționarilor și ale celorlalți agenți - Nepronunțare asupra fondului)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Pilar Antelo Sanchez (Bruxelles, Belgia) și alții (reprezentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: S. Seyr și K. Zejdová, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei pârâtului, preluată de fișele de remunerație ale reclamanților, de a limita ajustarea salariilor lunare ale acestora începând cu iulie 2009 la o mărire de 1,85 % în cadrul ajustării anuale a remunerațiilor și pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1296/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009

Dispozitivul

Constată că nu este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei F-78/10, Antelo Sanchez și alții/Parlamentul European.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 301, 6.11.2010, p. 65.