Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 16. junija 2011

Antelo Sanchez in drugi proti Parlamentu

(Zadeva F-78/10)

(Javni uslužbenci - Letna prilagoditev prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev - Ustavitev postopka)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Pilar Antelo Sanchez (Bruselj, Belgija) in drugi (zastopnik: M. Casado García-Hirschfeld, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: S. Seyr in K. Zejdová, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti sklepa tožeče stranke, ki je povzet v plačilnih listih tožečih strank, o tem, da se prilagoditev njihovih mesečnih plač od julija 2009 v okviru letne prilagoditve prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev na podlagi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009 omeji na 1,85-odstotno povečanje.

Izrek

1.    Postopek v zadevi F-78/10, Antelo Sanchez in drugi proti Parlementu, se ustavi.

2.    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 301, 6.11.2010, str. 65.