Language of document : ECLI:EU:F:2010:156

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) PIRMININKO NUTARTIS

2010 m. gruodžio 8 d.

Byla F‑77/10

Fernando Arroyo Redondo

prieš

Europos Komisiją

„Draugiškas ginčo sprendimas — Išbraukimas“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo F. Arroyo Redondo prašo panaikinti 2009 m. lapkričio 20 d. Komisijos sprendimą neįtraukti jo į pareigūnų, paaukštintų priskiriant prie AD 10 lygio, sąrašą, sudarytą vykdant 2009 m. pareigų paaukštinimo procedūrą.

Sprendimas: Byla F‑77/10 Arroyo Redondo prieš Komisiją išbraukta iš Tarnautojų teismo registro. Šalys padengia bylinėjimosi išlaidas pagal jų susitarimą.

Santrauka

Pareigūnai — Ieškinys — Tarnautojų teisme nagrinėjamo ginčo draugiškas sprendimas — Išbraukimas iš registro

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 69 straipsnis)