Language of document : ECLI:EU:F:2010:156

CIVILDIENESTA TIESAS PIRMĀS PALĀTAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2010. gada 8. decembrī

Lieta F‑77/10

Fernando Arroyo Redondo

pret

Eiropas Komisiju

Izlīgums – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš ir piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar ko F. Arroyo Redondo lūdz atcelt Komisijas 2009. gada 20. novembra lēmumu, ar kuru ir nolemts viņu neiekļaut to ierēdņu sarakstā, kas ir paaugstināti AD 10 pakāpē 2009. gada paaugstināšanā amatā

Nolēmums      Lietu F‑77/10 Arroyo Redondo/Komisija izslēgt no Civildienesta tiesas reģistra. Lietas dalībnieki atlīdzina tiesāšanās izdevumus atbilstoši tam, kā tie savstarpēji ir vienojušies.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. pants)