Language of document : ECLI:EU:F:2010:156

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE EERSTE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

8 december 2010

Zaak F‑77/10

Fernando Arroyo Redondo

tegen

Europese Commissie

„Minnelijke regeling — Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 270 VWEU, van toepassing op het EGA-Verdrag op grond van artikel 106 bis ervan, waarbij Arroyo Redondo vraagt om nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 20 november 2009 om hem niet te plaatsen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2009 zijn bevorderd naar de rang AD 10.

Beslissing: Zaak F-77/10, Arroyo Redondo/Commissie, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. Partijen dragen de kosten overeenkomstig het tussen hen gesloten akkoord.

Samenvatting

Ambtenaren — Beroep — Minnelijke regeling van geschil voor Gerecht voor ambtenarenzaken — Doorhaling in register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69)