Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2011. június 28-i végzése – Colart és társai kontra Parlament

(F-76/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat – A tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának éves kiigazítása – Okafogyottság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Philippe Colart és társai (Bastogne, Belgium) (képviselő: C. Mourato ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: S. Seyr és K. Zejdová meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet alapján történő éves kiigazítása keretében a felperesek 2009 júliusa és decembere közötti időszakra vonatkozó illetményelszámolásai kiigazításának, valamint a 2010. január 1-je óta kiállított illetményelszámolásainak megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

Az F-76/10. sz., Colart és társai kontra Parlament keresetről nem szükséges határozni.

Mindegyik fél maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 301., 2010.11.6., 64. o.